Kannanotot

22.2.2022 Länsiväylän ympäristön yleiskaava

9.6.2021 Vattuniemen asemaakaavaluonnos

Jalkakäytävä Koivusaaren metroasemalta Isokaarelle

Pitkäaikainen jäsenemme Jorma Westlund on ollut aktiivinen kansalaispalutteen antaja Koivusaaren metroaseman yhteyksissä. Seuraavassa hänen 6.6.2017 päivätty ehdotuksensa Helsingin kaupungin Rakennusviraston projektijohtajalle Jukka Tarkkalalle:

Palautteena esitän harkittavaksi, että suunniteltu jalkakäytävä katettaisiin siltä (pää)osaltaan, n. 100 metriä, joka sijaitsee meluaidan eteläpuolella.
Perusteluna totean, että ko. rinne on erittäin altis vallitseville lounaan-luoteen puoleisille tuulille sekä vesi- ja lumisateille. Kate ko. osalla käytävää suojaisi kulkijoita ja vähentäisi olennaisesti lumesta ja liukkaudesta aiheutuvia huoltotöitä, jotka tällöin rajoittuisivat avoimelle, tavanomaisen jalkakäytävän kaltaiselle osalle meluaidan pohjoispuolelle, Länsiväylältä nousevan liittymän varteen.
Mikäli järjestelystä tulee pysyväisluonteinen, pitäisin perusteltuna selvittää myös sitä, että meluaidan eteläpuoleiseen osaan käytävästä tehtäisiin liukumatot samaan tapaan kuin suurilla lentoasemilla olevat liukuvat kulkuväylät.”


3.3.2008 Uuden hoitomallin vanhustenkeskus Koivusaareen

14.12.2007 Ikääntyneiden oikeudesta hoitoon ja hoivaan säädettävä laki

8.2.2007 Ylen irtisanomiset peruttava

30.10.2006 Työtä, palvelua ja oikeudenmukaisuutta

13.3.2006 Tunnelimetro on paras vaihtoehto

6.3.2006 Päivähoitopaikkoja ja palvelutalo Lauttasaareen