Lasy länsisuunnan liikenteestä:

Tunnelimetro on paras vaihtoehto

Lauttasaaren Sosialidemokraatit ry on antanut 13.3.2006 Uudenmaan Ympäristökeskukselle lausunnon Ruoholahti-Matinkylä ympäristövaikutusten arviointiselvityksestä (YVA). Voimakkaasti tunnelimetroa puoltava kevätkokouksen hyväksymä kannanotto on seuraava:

Vaihtoehtoisten liikennejärjestelmien ympäristövaikutusten arviointi osoittaa selkeästi, että nykyisellä tahi kehitetyllä bussijärjestelmällä ei voida riittävästi parantaa yhteyksiä Etelä-Espoon ja Helsingin keskustan välillä, koska tuloksena olisi Ruoholahden ja Kampin ruuhkautuminen sekä runsaasti ympäristöhaittoja. Myös pikaraitiotievaihtoehdot on hylättävä, koska ne eivät ole kapasiteetiltaan eivätkä ominaisuuksiltaan kilpailukykyisiä.

Metrovaihtoehdoista kaksoistunnelissa kulkeva on parempi, vaikka sen investointikustannukset ovat pintavaihtoehtoa kalliimmat. Tunnelimetron pieni maisemavaikutus, kapasiteetti, nopeus, taloudellisuus, mukavuus, vakaa kulku, varmuus ja saasteettomuus ovat tärkeitä ominaisuuksia lisättäessä joukkoliikenteen osuutta länsisuunnan liikenteessä. Tärkeää on, että osa Lauttasaaren suorista bussiyhteyksistä jatkaisi kulkuaan.

Vaikutukset ja virhemahdollisuudet ovat maankäytön tiivistämisen ja maiseman osalta suurimmat Lauttasaaren länsiosassa suunniteltaessa länsiväylän kattamista ja ns. Pyrkan kenttäalueen rakentamista. Koivusaaren maankäyttö on vasta suunnitteluvaiheessa, eikä sinne todennäköisesti synny palvelukyistä asuinaluetta eikä siten myöskään kannattavaa metroasemaa.

Selostustiivistelmän pohjalta on vaikea arvioida tarkasti vaikutuksia Lauttasaaren maankäyttöön, maisemaan, liikenteeseen, elinoloihin ja ympäristöön. Metro tunnelissa -vaihtoehto olisi myös näistä näkökulmista paras, mutta asiaa on vaikea havainnoida. Siksi esitämme, että laadittaisiin vielä erillinen Lauttasaarta koskeva tarkastelu, johon YVA:n selvitysaineisto ilmeisesti tarjoaisi hyvät lähtökohdat.