Lauttasaaren Sosialidemokraatit 14.12.2007: Aloite SDP:n edustajakokoukselle 2008

IKÄÄNTYNEIDEN OIKEUDESTA HOITOON JA HOIVAAN ON SÄÄDETTÄVÄ LAKI

Laki ikääntyneiden palvelutarpeen arvioinnista astui voimaan vuonna 2006. Laki ei kuitenkaan velvoita kuntia järjestämään palveluja. Palvelut ovat määrärahasidonnaisia. Olisi luonnollista, että ensin määritellään hoidon tarve ja sen jälkeen kuntien olisi huolehdittava tarpeen mukaisista palveluista. Vanhusten oikeus hoitoon ja hoivaan yhdenmukaisin kriteerein on turvattava lainsäädännöllä. Hoito ja hoiva oikeaan aikaan tulisi olla subjektiivinen oikeus.

Lauttasaaren Sosialidemokraatit ry esittää, että vanhusten oikeus hoitoon ja hoivaan yhdenmukaisin kriteerein on turvattava lainsäädännöllä. Hoito ja hoiva oikeaan aikaan tulisi olla subjektiivinen oikeus.