Lauttasaaren sosialidemokraattien kevätkokous 6.3.2006:

Päivähoitopaikkoja ja palvelutalo Lauttasaareen

Lauttasaareen on rakennettava kiireellisesti uusi päiväkoti, koska alle kouluikäisten lasten lukumäärä nousee lähivuosina. Vuoden 2005 alussa suomenkielisiä päivähoitoikäisiä lapsia oli 731. Väestöennusteen mukaan määrän arvioidaan nousevan vuonna 2010 noin 840:een.

Kunnan toimesta järjestettyjä päivähoitopaikkoja tarvitaan noin 60%:lle alle kouluikäisistä lapsista. Nykyisin Lauttasaaressa on noin 450 paikkaa suomenkielisille lapsille, joten lisäpaikkoja tarvitaan vuoteen 2010 mennessä noin 60. Vattuniemessä on varaus päiväkodille ja sen suunnitteluun tulisi ryhtyä mitä pikimmin.

Myös ikääntyneiden lukumäärä kasvaa Lauttasaaressa lähivuosina. Toimintakyvyltään heikentyneille, jotka eivät selviydy omassa kodissaan kotihoidon turvin, tulee järjestää lisää palveluasumispaikkoja. Palvelutalo voisi samalla toimia alueen eräänlaisena keskuksena, jossa ikääntyneet voivat halutessaan aterioida ja osallistua virkistystoimintaan. Omaishoidon tukea saavia talo voisi palvella päivätoiminnan ja lyhytaikaisen asumisen muodossa. Arcadan entinen kiinteistö sopisi hyvin palvelutaloksi.