Lauttasaaren Sosialidemokraatit ry:n syyskokous 30.10.2006:

TYÖTÄ, PALVELUA JA OIKEUDENMUKAISUUTTA

Täystyöllisyys, yrittäminen, julkiset palvelut ja koulutus ovat perusta hyvinvoinnille. Turvallisuus ja oikeudenmukainen tulonjako kannustavat yksilöitä osallistumaan ja toimimaan yhteiseksi parhaaksi. Sosialidemokraattien hyvä vaalitulos myös vuoden 2007 maaliskuussa pidettävissä eduskuntavaaleissa takaa menestyksen. Tulevalla vaalikaudella on jatkettava kolmikantayhteistyötä talous- ja tulokehityksen hallitsemiseksi ja työelämän kehittämiseksi.

Eduskuntavaalikeskustelussa on selvitettävä julkistalouden lähivuosien liikkumavara, osoitettava panostuskohteet ja päädyttävä oikeudenmukaisiin veroratkaisuihin. Hyvätuloisten verojen alentaminen ei johda kaikkien hyvinvointiin, vaan epävakaaseen tulevaisuuteen. Ammatilliseen ja työvoimapoliittiseen koulutukseen sekä vanhusten hoitamiseen on saatava lisää voimavaroja. Pieneläkeläisten, lapsiperheiden ja yksinhuoltajien taloutta on kohennettava.

****

Pääkaupunkiseudun yhteistyön viriäminen todetaan tyydytyksellä, mutta jos tulokset ovat kalliiita, hitaita tai heikkolaatuisia, tarvitaan valtiovallan tehokkaampaa ohjausta. Kansalaisten tulee saada kuntarajat ylittäviä palveluja silloin, kun se on heidän, peruspalvelujensa turvaamisen sekä kunnallistalouden kannalta perusteltua. Asuntotarjontaa Helsingissä on lisättävä nopeasti, jotta asumiskulut alenisivat, eivätkä enää estäisi pieni- ja keskituloisten asumista ja työllistymistä kaupungissa.

Helsingin kaupunginvaltuuston sosialidemokraattien läpiajama viiden miljoonan euron määräraha henkilöstöstrategian kehittämiseen on oikean suuntainen, mutta riittämätön saavutus. Kaupungin henkilöstön saatavuuden ja pysyvyyden turvaamiseksi on tehtävä nopeasti kaupungin kilpailukykyä parantavia palkkaratkaisuja.

***

Espoon länsimetron rakentamisesta vihdoinkin tekemä päätös mahdollistaa kehittyvän kaupunkirakenteen ja hyvin järjestetyn julkisen liikenteen. Koivusaaren kehittäminen on mahdollista, mutta meritäyttöjä sinne ei pidä tehdä, eikä sinne ole ' taloudellisia edellytyksiä rakentaa metroasemaa. Lauttasaaren täydennysrakentaminen erityisesti Vattuniemessä ei saa johtaa tyypillisiin lähiöpulmiin, kuten palvelupuutteisiin, ahtauteen, epäviihtyisyyteen ja sosiaaliongelmiin.

Helsingin kaupungin palvelut eivät ole asukasmäärän kasvuun nähden Lauttasaaressa määrältään ja laadultaan ajantasaisia. Puutteita on mm. terveydenhoidossa, vanhuspalveluissa, liikennejärjestelyissä, harrastus- ja urheilutiloissa ja kirjastotoimessa. Vattuniemessä on varaus uudelle lasten päiväkodille ja sen suunnitteluun pitäisi ryhtyä mitä pikimmin. Poliittisten toimijoiden on ajettava yhteistyössä palvelujen kehittämistä ja yhteisen luontomme suojelua. Erityisesti palvelualojen yrityksille on tarjottava suotuisat toimintamahdollisuudet saarella.