Palaute koskien Länsiväylän ympäristön yleiskaavaa

Lauttasaaren Sosialidemokraatit ry pitää tärkeänä, että osayleiskaavaa suunniteltaessa asuinympäristö paranee nykyisille ja tuleville asukkaille, ja että siinä otetaan huomioon liikenteen ja liikkumisen tarpeet Helsingin lähikunnista ja Länsisatamasta. Maltillista täydennysrakentamista, jolla turvataan asukkaille koteja ja yrityksille toimitiloja, pidämme hyväksyttävänä.  Meren täyttöjä tulisi käyttää vain, jos ne ovat tarpeellisia tulvauhkien torjumiseksi. 

Lauttasaaren Sosialidemokraatit ry haluaa kiinnittää erityistä huomiota seuraaviin asioihin:

·       Hyvin lähellä Länsiväylää on pien- ja kerrostaloja.  Suunnitelmassa tulee ottaa huomioon mahdollisen toteutuksen ajoituksessa ja rakennusmassoissa se, että asuminen ei saa kohtuuttomasti häiriintyä alueen muutoksista.

·       Suunnittelu antaa mahdollisuuden parantaa julkisia palveluita kuten sosiaali- ja terveyspalveluita esimerkiksi ikäihmisille.  Tarve ulko- ja sisäliikuntatiloille kasvaa asukasmäärän noustessa. Saarella on nyt hyvin vähän julkisia tiloja kansalaisjärjestöjen ja liikuntaryhmien toiminnalle.

·       Ruoholahti ja Keilaniemi ovat merkittäviä yritys- ja työssäkäyntialueita. Länsisataman liikenne kulkee pääosin Länsiväylän kautta. Näiden liikennetarpeiden toimivisuus on huolellisesti tutkittava. Tästä syystä hyvä yhteistyö Espoon ja Kirkkonummen kanssa on tarpeen.

·       Lauttasaaren tärkein vetovoimatekijä on luonnonmukaiset meren rannat, joilla on tilaa ja oikeus oleskella ja liikkua. Rantaluonto kuormittuu ja kuluu kohtuuttomasti asukasmäärän kasvaessa. Arvokkaat luontokohteet on säilytettävä.