LASY:n johtokunnan kokous 17.1.2020

23.01.2020

Pöytäkirja

Lauttasaaren Sosialidemokraatit ry

Johtokunnan kokous 17.1.2020
Paikka:  Ravintola Persilja, Tallbergin puistotie 1

Kokouksen jälkeen oli yhdistyksen vuoden aloitustilaisuus, jossa yhdistyksen jäsen Pentti Kotoaro puhui aiheesta ”UNISEFin tarina: Suomi sai hätäapua, mutta kasvoi muutamassa vuodessa avunantajaksi”.   Tilaisuudessa pidettiin myös arpajaiset, jotka tuottivat 96 euroa.  

 1. Avaus, läsnäolo ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja Kimmo Sarje avasi kokouksen klo 18:10  

Paikalla olivat seuraavat johtokunnan jäsenet: Leena Westlund, Kimmo Sarje,  Pentti Kotiaro, Risto Kolanen, Riitta Riihimäki ja Marika Koski.  Paikalla olivat myös Jorma Westlund ja Soili Aintila.  Tilaisuuteen osallistui yhteensä 9 henkeä.

 1. Työjärjestyksen hyväksyminen

Työjärjestys hyväksyttiin.

 1. Edellisen KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN tarkastus

6.11. kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

 1. Johtokunnan jäsenten tehtävät

Syyskokouksessa tehtyjen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajavalintojen (pj Kimmo Sarje ja vpj Kaarina Kallioniemi) lisäksi päätettiin seuraavasta työnjaosta yhdistyksen johtokunnassa vuodelle 2020:

 • sihteeri: Leena Westlund

 • tiedotussihteeri: Risto Kolanen

 • jäsenvastaava: Risto Kolanen

 • opintosihteeri: Kaarina Kallioniemi

 • kotiseutuasiat: Riitta Riihimäki

 • eteläisten yhdistysten yhteistyörengas: Leena Westlund

 • nuorisovastaava: Marika Koski

 • vaalivastaava: Risto Kolanen

 • kotisivuvastaava: Juhani Laurila, 

 • kotimainen politiikka Kimmo Sarje

 • kulttuuriasiat Kimmo Sarje

 • kansainväliset asiat Pentti Kotoaro

Johtokunnan ulkopuolelta päätettiin seuraavat tehtävät ja seurattavat asiat:

 • taloudenhoitaja: Jorma Westlund, valokuvaus Kari Kotila

 1. tilinpäätös

Taloudenhoitaja esitteli tilinpäätöksen. Tilikauden tulos oli 232,17 € ylijäämäinen. Yhdistyksen jäsenmaksutulot olivat 514,18€.  

Ehdotus hyväksyttiin vietäväksi toiminnatarkastajille.  Todettiin, ettei toimintakertomus ollut vielä valmis.  

 1. vuoden 2020 painopisteet

Alkavan vuoden keskeinen asia on jäsenhankinta. Todettiin että 5% lisäys palkitaan 200 €, Lasyssa tarkoittaa 3 uutta jäsentä. Päätettiin tehdä jäsenhankintalennäkki tai -kortti, jota valmistelevat Risto ja Marika. Ehdotusta käsitellään seuraavassa kokouksessa.

Jäsenrekisteriuudituksessa tullaan poistamaan jäsenet, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksua.

Päätettiin valmistella kolmen yhdistyksen yhteistä tilaisuutta. Ensisijaiseti pyritään saamaan Tapani Brotherus puhumaan Chilestä. Tällaista tilaisuutta tukee piiri 400 €.

SDP:n järjestöpäivät ovat 14.-15.3 Vantaan Scandic Aviacongress -hotellissa. Todettiin että 2-3 yhdistyksen jäsenen olisi hyvä osallistua. Marikan osallsitumista toivottiin erityisesti.

Todettiin, että SDP:n puoluekokous on Tampereella 12.-14.6.

 1. SDP:n periaatejulistus

Kimmo esitteli julistuksen. Keskustelussa todettiin, että viittaus globalisaatioon ei ollut hyvä. Julistuksen tarkoituksesta ja kohderyhmästä keskusteltiin. Tekstiä pidettiin myös vanhahtavana, mutta toisaalta keskeiset periaatteet tulivat esille. Päätettiin, että Kimmo toimittaa näkemyksen jopa virheellisistä kohdista. Hänelle voi myös toimittaa näkemyksiä.

 1. HOK-Elanto vaalit

Riitta Prusti ja Kaarina kallioniemi olivat lupautuneet ehdokkaiksi. NasimaRrazmyaria oli pyydetty, mutta hän oli ilmoittanut, ettei ole HOK Elannon jäsen. Kimmo, Soili ja Riitta ilmoittivat, että voivat olla ehdokkaina, jos listat eivät muuten täyty.

 1. Lauttasaaren terveysaseman tilanne

Kimmo kertoi, että mahdollisesti terveysaseman asukaspohjaa oli laajennettu. Kiireettömän lääkäriajan odotus on tällä hetkellä viisi viikkoa. 

Päätettiin että risto ja Kimmo selvittävät tilannetta. Tämän jälkeen toimitaan yhdessä muiden Lauttasaarelaisten vaikuttajen kanssa tilanteen tuomiseksi esille.

 1. Ehdotus kunniajäseniksi

Tiedossa on, että Helsingistä on mahdollista ehdottaa kahta kunniajäsentä. Kokous päätti ehdottaa piirille kunniajäseniksi Heikki Koskea ja Riitta Prustia.

 1. Johtokunnan seuraava kokous

Seuraava johtokunnan kokous pidetään 13.2. 19:00 Bar 52:ssa. 

 1. muut asiat

Riitta R toi esille Heikkaan torin Lidlin edustan jalankulkijoille vaarallisen liikennejärjestelyn.  Todettiin että tarkennetaan kohtaa, jossa tien ylitys on vaarallista ja ollaan tästä yhteydessä vastaavan lautakunnan jäseniin.

 1. ilmoitusasiat

Todettiin Tammigaala 31.1. ja Hakaniemen markkinat 2.2. 

 1. kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 19:40.

Helsingissä 21.1.2020Puheenjohtaja        Sihteeri

Kimmo Sarje        Leena Westlund

Risto Kolasen tarkennukset ylläolevaan pöytäkirjaan:

Hei
Kohta 6 ei koskenut vain periaatejulistusta. Täydensimme syyskokouksessa valittuja Kimmoa ja Ristoa Nasimalla ja Marikalla
Kohta 7 Risto on täyttänyt myös HOK-Elanto-ehdokaskaavakkkeen, jo syyskokouksen päätöksellä
yst risto

16.02.2020LASY:n johtokunnan kokous 13.2.2020
14.02.2020LASY-viesti 13.2.2020/Risto Kolanen
23.01.2020LASY:n johtokunnan kokous 17.1.2020
13.01.2020LASYn 2020 -luvun avaus17.1.2020
09.11.2019LASYn syyskokous 6.11.2019
09.11.2019LASYn johtokunnan kokous 6.11.2019
29.10.2019Johtokunnan kokous 3.9.2019
05.09.2019Demarit mukana Lauttasaari-päivillä 7.9.2019
29.08.2019LASY-Viesti 28.8.2019 / Risto Kolanen
27.08.2019Eveliina Heinäluoma aiheena liikenne 28.8. klo 18 HKLn majalla

Siirry arkistoon »